IVY Kids Maths

Seznámí vaše děti s magií čísel! Výuka materiálu je založena na opakování a dovádí dovednosti do automatismu.
Děti hrají hry s čísly, luští hlavolamy, do programu se postupně přidávají jednoduché příklady, které se nenápadně stávají čím dál složitějšími.

IVY Kids English

Hodiny angličtiny s rodilým mluvčím pro děti 3-5 let a 5-7 let se pomůžou vaším dítětem zamilovat do angličtiny, mluvit plynně a přirozené bez překladu z mateřštiny. Hodiny výuky jsou postaveny na hry a mluvení, nikoliv na zaúčtování nových slov a gramatických pravidel.
Přihlaste se do služební hodiny a podívejte se sami!

IVY Kids Russian

Naučí děti – rodilé mluvčí ruštiny správně mluvit a psát a také aktivně číst v rodném jazyce.
Základem je státní program ale důraz je kladen na obecnou gramotnost, pravopis, interpunkci - aspekty jazyka, které odlišují vzdělaného člověka.

Knihovna IVY Kids

Umožní Vašim dětem se ponořit do světa klasické a moderní ruské literatury!
Originální a přeložené pohádky, povídky a příběhy, s různým objemem a složitostí - naše knihy pomohou Vašim dětem se zamilovat do čtení v ruštině.

SunSchool Prague

Vzdělávací hodiny v ruštině podle materiálů Kumon pro děti 3-5 let. Hrou rozvíjíme řeč, logiku a motoriku rukou. Skupiny nejsou rozdělené podle věku, ale podle úrovně řeči, jelikož většina našich dětí je bilingvální. Hodiny vyučování se konají jak v průběhu týdne, tak i o víkendu, hlavně v sobotu ráno. Volejte nám pro další informace.

Moderní materiály

Shromáždili jsme a pořád aktualizujeme knihovnu vzdělávacích materiálů, které budou pro vaše děti nejen užitečné, ale také zajímavé! V naší knihovně jsou představené přední vydavatelé - MIF, Clover, Robins, Phoenix
Praktický přístup

Praktický přístup

Programy jsou založeny na rozvoji praktických dovedností. Základní část vzdělávacích materiálů – pracovní sešity, pomocí kterých se rozvíjejí dovednosti a schopnosti. Teorie slouží základem pro pochopení
Adaptovaný program

Adaptovaný program

Naše programy jsou navrženy s přihlédnutím ke zvláštnostem rusky hovořících dětí, které ve škole studují v jiném jazyce. Studium v IVY Kids jim pomůže lépe ovládnout mateřštinu a školní program
Interaktivní platforma

Interaktivní platforma

Na našich webových stránkách získáte přístup ke všem materiálům, se kterými Vaše děti pracovaly ve třídě a doma, ke přímé komunikace s učitelem a vedením a také možnost rezervovat knihu v knihovně
Stage icon final

IVY Kids je vzdělávací centrum, kde se Vaše děti zamilují do studia ruštiny a matematiky, najdou nové přátele a objeví nové hry, knihy, koníčky.

O společnosti

IVY Kids je vzdělávací centrum pro děti předškolního a mladšího školního věku. Naším úkolem je kvalitně a zajímavým způsobem naučit Vaše děti čtení, psaní a matematiku. Pracujeme ve třech jazykových směrech: v ruštině, češtině a angličtině.

Děti studují v mini-skupinách po 2-3 žáka nebo individuálně, co umožňuje učiteli vybrat úkoly podle zájmů a cílů každého žáka.

IVY Kids nenahrazuje školu, ale doplňuje jí. Toto pomáhá Vašemu dítěti plně realizovat svůj potenciál v učení a životě, protože právě základní dovednosti čtení, psaní a matematiky jsou základem kvalitního vzdělání. Zvláštní pozornost věnujeme dvojjazyčným dětem, protože oni se učí tyto důležité dovednosti ve dvou jazycích najednou, v důsledku čeho se proces často komplikuje.

Kromě základního studia každou sobotu také provádíme skupinové četby knih a hrajeme deskové hry. V našem centru je také knihovna literatury v ruském jazyce pro domácí rozvoj čtenářské dovednosti.

Lorem ipsum

Naše obory

IVY Kids Maths

Matematika může být zajímavá a vzrušující. V našem programu řešení standardních úkolů je zředěno zajímavými hlavolamy, labyrinty, hrami zaměřenými na rozvoj analytických a logických dovedností.

více informací
IVY Kids Maths

Ruský jazyk

IVY Kids Russian – to jsou praktické dovednosti ústní a písemné komunikace ve svém rodném jazyce. Po dokončení studia děti budou číst, chápat a analyzovat texty, odpovídající jejich věku, a také správně vysvětlovat své myšlenky jak ústně tak i písemně.

více informací
Ruský jazyk

Komentáře

Vynikající učitelé, zajímavý program. Doporučuji!"

Už dávno jsme opustili Rusko a ani nevěděli, že vyšlo tolik zajímavých materiálů o ruském jazyce. Jsem ráda, že se můj syn nemusí učit ruštinu pomocí šedých a nudných knih z mého dětství.

Program matematiky Kumon pomohl mojí dceři Sofií ve škole, ačkoli je tam všechno v angličtině, ale podstata je stejná. Před začátkem kurzu její známka byla 7/10, po 2 měsících - 9/10. Možná užitečnou byla také skutečnost, že materiál byl vysvětlen v její rodném jazyce.

V IVY Kids moje dítě chodí s radosti, protože má tam přátelé, je to zajímavé a zábavné. Já, jako matka, jsem spokojená, že jeho ruština je stále více gramotná a rozmanitá. Začal více číst v ruštině, po každé hodině přinese z knihovny novou knihu".