Matematika

Matematika
Maths

O programu

Matematika Kumon je vhodná pro všechny žáky mladšího školního věku, které rozumí a mluví rusky. To je pomoc základnímu školnímu programu. Během hry se děti učí a cvičí základní matematické úkony, základy geometrie, učí se určovat čas, řešit úkoly. Osvojení materiálu je založeno na opakování, co pomáhá dovést dovednosti do automatismu. Kromě toho se věnuje pozornost vývoji analytických a logických schopností dětí prostřednictvím her, hádanek, hlavolamů.
Úrovně jsou sestaveny od osvojení čísel a základních úkolů do práce se zlomky a desetinnými zlomky, ale na každé úrovni se také procvičují všechny související dovednosti a pojmy. V případě, že učitel si všiml mezery ve znalostech dítěte, dá mu další úkoly z předchozích úrovní, aby po ukončení kurzu dítě vyřešilo všechny úkoly, zadané na začátku kurzu. Materiál se osvojuje porozuměním, nikoli šprtáním. V knihovně učitele je spousta pracovních sešitů, knih s okénky, aktivity-albumů, které pomohou dětem se učit s radosti.

Porozumění
Porozumění
nešprtáme, ale rozumíme
Praxe
Praxe
procvičujeme a používáme
Logika
Logika
rozvíjíme logiku a analytické dovedností
Zábava
Zábava
hrajeme a soutěžíme

1 Číslice/sčítání/odečítání cena 1500CZK Měsíc

V počáteční fázi studia matematiky není tak důležitá znalost číslic a aritmetických operací, ale spíš to, aby děti oblíbili matematiku pochopily její praktické uplatnění mimo třídu.Kurz je založen především na hrách na spojení, labyrintech, barvení, hlavolamech. Zvláštní pozornost se věnuje vývoji logických a analytických schopností, prostorovému myšlení. Postupně se přidávají jednoduché geometrické útvary a jejich charakteristiky, hodnoty a měrné jednotky.

Před zahájením kurzu:
 • Znají číslice.
Výsledek:
 • Dobře počítají do 150;
 • Dobře sčítají a odečítají dvoumístná čísla;
 • Znají základní geometrické útvary;
 • Určují čas na úrovni hodiny a půlhodiny.

Náklady - 1500CZK

2 Sčítání/odečítání + násobení: cena 1500CZK Měsíc

Na třetí úrovni budeme posílíme dovednosti sčítání a odečítání, naučíme se vykonávat matematické úkoly se dvěma a třemi vícemístných čísly a také se naučíme řešit složitější úkoly. Je načase naučit se násobit a dělit.
Nešprtat násobící tabulku, ale pochopit podstatu násobení a dělení. Moderní materiály pomáhají se naučit násobící tabulku bez šprtání,  jen pochopením a opakováním.

Před zahájením kurzu:
 • Sčítají a odečítají dvoumístní čísla;
 • Orientují se v hodinách;
 • Znají geometrické útvary a měrné jednotky.
Výsledek:
 • Sčítají a odečítají třímístní čísla;
 • Znají složité geometrické útvary a měrné jednotky;
 • Rozumí a používají principy násobení a dělení;
 • Vědí a používají násobící tabulku do 5x10.

Náklady - 1500CZK

3 Násobení / dělení / zlomky I: cena 1500CZK Měsíc

Díky porozumění a dovednostem sčítání a odečítání, a také základním dovednostem násobení a dělení děti jsou připraveny jít dál, dobývat nové cíle. Úkoly již zahrnují všechny čtyři aritmetické operace – je potřeba je nejen mechanicky provádět, ale podle situace používat jednu nebo více z nich. S pochopením dělení dětí jsou také připravení ke koncepci zlomků, pak se naučí sčítat a odečítat běžné zlomky se společným jmenovatelem a desetinné zlomky se dvěma znaky za desetinnou čárkou.

Před zahájením kurzu:
 • Sčítají a odečítají třímístní čísla;
 • Rozumí principy násobení a dělení;
 • Používají násobící tabulku do 5x10.
Výsledek:
 • Sčítají a odečítají 3- a 4-místní číslice;
 • Násobí v rámci celé násobící tabulky;
 • Dělí se zbytkem a bez;
 • Rozumí zlomkům, obyčejným a desítkovým;
 • Sčítají a odečítají obyčejné zlomky se společným jmenovatelem a desetinné zlomky s dvěma znaky za desetinnou čárkou.

Náklady - 1500CZK

4 Násobení/dělení/zlomky II: cena 1500CZK Měsíc

Na nejvyšší úrovni nabízené v IVY Kids, Vaše děti upevní znalosti získané na předchozích úrovních a začnou násobit a dělit vícemístná čísla na sloupec se zbytkem a bez něj (pro dělení), a také složité operace se zlomky, obyčejnými a desetinnými. Všechny dovednosti se praktikují s použitím v okolním životě - skrze hádanky, hlavolamy, experimenty, hry a soutěže.

Před zahájením kurzu:
 • Sčítají a odečítají 3- a 4-místní číslice;
 • Násobí v rámci násobící tabulky;
 • Sčítají a odečítají obyčejné zlomky se společným jmenovatelem a desetinné zlomky se dvěma znaky za desetinnou čárkou.
Výsledek:
 • Dobře vykonávají všechny čtyři aritmetické operace s vícemístnými čísly, a také se všemi typy zlomků;
 • Znají geometrické útvary a měrné jednotky;
 • Orientují se ve všech druzích hodinek.

Náklady - 1500CZK

Při nákupu 2 předplatného s jednou rodinou - 5% sleva

Při placení celého termínu - 10% sleva

Předplatné

Купите абонемент в нашу библиотеку всего за 100 крон в месяц и выбирайте из 300+ детских книг на русском и английском языках!

Užitečné informace

Domácí úkoly

Stáhnout

Program výuky

Stáhnout