IVY Kids Russian

Ruský jazyk
IVY Kids Russian

O programu

IVY Kids Russian je určen pro děti, které mluví rusky a žijí v zahraničí. Je založen na státním programu (FSVS - federální státní vzdělávací standard), přitom důraz je kladen na obecnou gramotnost. Zvláštní pozornost je věnována propracování pravidel, a ne teorii.
Po absolvování všech pěti úrovní budou schopni číst, chápat a analyzovat texty, odpovídají jejich věku, a také správně formulovat své myšlenky buď ústně nebo písemně. Žáci budou také dostávat úkoly pro rozšiřování slovní zásoby, propracovávání správných přízvuků v řeči, dodržování společensky přijatých norem oslovení a pozdravů.
Nerozdělujeme žáky podle věku, skupiny se formují na základě krátkého bezplatného testu nebo charakteristiky znalostí a dovedností dítěte obdržené od rodičů. Děti mohou studovat v mini-skupinách nebo individuálně, co umožňuje učiteli zvolit pro každého žáka nejefektivnější metody. Dokonce i v rámci skupiny každé dítě dostává individuální úkoly pro dosažení maximálních výsledků.

Psaní
Psaní
píšeme podle pravidel pravopisu a krásně
Řeč
Řeč
mluvíme správně a bezchybně
Zábava
Zábava
milujeme náš rodný jazyk a kulturu

1 Seznámení s písmeny cena 1500CZK Měsíc

To je vzrušující seznámení s ruskou abecedou, a také čtením a psaním v ruštině. Na této úrovni naším hlavním úkolem je naučit se děti učit, zamilovat se do čtení a psaní ve svém rodném jazyce. Veškerý materiál se vyučuje výhradně formou hry, prostřednictvím barevných obrázků a zajímavých úkolů předložených známými ruskými učiteli s přihlédnutím k psychologickým zvláštnostem dětí předškolního a mladšího školního věku.

Před zahájením kurzu:
 • Mluví rusky
Výsledek:
 • Znají tištěné písmena a pravidla jejich čtení;
 • Čtou slabiky, slova a jednoduché věty;
 • Píší slova hůlkovým písmem;
 • Píší diktáty sestavené z jednoduchých vět;
 • Opisují slova a věty z příkladu.

Náklady - 1500CZK

2 Aktivní čtení / psaní dohromady cena 1500CZK Měsíc

Pokud dětí mají základní dovednosti v oblasti psaní a čtení, oni jsou připraveny začít psát "jako dospělé", dohromady a dodržuje základní pravidla pravopisu a interpunkce, a také číst a chápat o něco složitější texty.

Před zahájením kurzu:
 • Čtou jednoduché věty;
 • Píší jednoduché slova a věty v hůlkovým písmem.
Výsledek:
 • Píší dohromady;
 • Správně používají pro změkčení souhlásky samohlásky a Ь;
 • Umí správně psát ověřitelné samohlásky;
 • Znají pravidla psaní жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, чт;
 • Správně používají velká písmena, tečky, vykřičníky a otazníky;
 • Umí převyprávět (ústně a písemně) přečtený text;
 • Jsou obeznámeni s nejvýznamnějšími díly ruské literatury s ohledem na svůj věk.

Náklady - 1500CZK

3 Základy pravopisu a interpunkce cena 1500CZK Měsíc

Na druhé úrovni čtení a psaní se učí děti, které dobře čtou a píší. Další krok - aby psaní stalo správnější a přirozenější.
Na hodinách čtení se do popředí dostává ne technika, ale schopnost vnímat a analyzovat přečtený text, seznámení s důležitými literárními díly.
Velká pozornost se věnuje porozumění a analýze krátkých děl, přitom se knihy volí s ohledem na zájmy moderních dětí.

Před zahájením kurzu:
 • Umí číst a chápat texty podle jejich věku;
 • Píší dohramady;
 • Znají základní pravidla pravopisu a interpunkce.
Výsledek:
 • Kromě programu předchozí úrovně používají pravidla:
 • psaní neověřitelných samohlásek;
 • dvojité souhlásky;
 • rozdělovacího Ь;
 • párových souhlásek;
 • ne se slovesy;
 • složitější interpunkční znaménka;
 • Umí číst, převyprávět a analyzovat složitější texty.

Náklady - 1500CZK

Při nákupu 2 předplatného s jednou rodinou - 5% sleva

Při placení celého termínu - 10% sleva

Chcete hodnotit úroveň výcviku?

Proveďte malý test a my vám pomůžeme vybrat ten nejvhodnější.
úroveň vzdělání pro vaše dítě

Užitečné informace

Domácí úkoly

Перейти

Program výuky

Jdi na