IVY Kids Russian

Ruský jazyk
IVY Kids Russian

O programu

IVY Kids Russian je určen pro děti, které mluví rusky a žijí v zahraničí. Je založen na státním programu (FSVS - federální státní vzdělávací standard), přitom důraz je kladen na obecnou gramotnost. Zvláštní pozornost je věnována propracování pravidel, a ne teorii.
Po absolvování všech pěti úrovní budou schopni číst, chápat a analyzovat texty, odpovídají jejich věku, a také správně formulovat své myšlenky buď ústně nebo písemně. Žáci budou také dostávat úkoly pro rozšiřování slovní zásoby, propracovávání správných přízvuků v řeči, dodržování společensky přijatých norem oslovení a pozdravů.
Nerozdělujeme žáky podle věku, skupiny se formují na základě krátkého bezplatného testu nebo charakteristiky znalostí a dovedností dítěte obdržené od rodičů. Děti mohou studovat v mini-skupinách nebo individuálně, co umožňuje učiteli zvolit pro každého žáka nejefektivnější metody. Dokonce i v rámci skupiny každé dítě dostává individuální úkoly pro dosažení maximálních výsledků.

Psaní
Psaní
píšeme podle pravidel pravopisu a krásně
Řeč
Řeč
mluvíme správně a bezchybně
Zábava
Zábava
milujeme náš rodný jazyk a kulturu

1 Seznámení s písmeny cena 1500CZK Měsíc

To je vzrušující seznámení s ruskou abecedou, a také čtením a psaním v ruštině. Na této úrovni naším hlavním úkolem je naučit se děti učit, zamilovat se do čtení a psaní ve svém rodném jazyce. Veškerý materiál se vyučuje výhradně formou hry, prostřednictvím barevných obrázků a zajímavých úkolů předložených známými ruskými učiteli s přihlédnutím k psychologickým zvláštnostem dětí předškolního a mladšího školního věku.

Před zahájením kurzu:
 • Mluví rusky
Výsledek:
 • Znají tištěné písmena a pravidla jejich čtení;
 • Čtou slabiky, slova a jednoduché věty;
 • Píší slova hůlkovým písmem;
 • Píší diktáty sestavené z jednoduchých vět;
 • Opisují slova a věty z příkladu.

Náklady - 1500CZK

2 Aktivní čtení / psaní dohromady cena 1500CZK Měsíc

Pokud dětí mají základní dovednosti v oblasti psaní a čtení, oni jsou připraveny začít psát "jako dospělé", dohromady a dodržuje základní pravidla pravopisu a interpunkce, a také číst a chápat o něco složitější texty.

Před zahájením kurzu:
 • Čtou jednoduché věty;
 • Píší jednoduché slova a věty v hůlkovým písmem.
Výsledek:
 • Píší dohromady;
 • Správně používají pro změkčení souhlásky samohlásky a Ь;
 • Umí správně psát ověřitelné samohlásky;
 • Znají pravidla psaní жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, чт;
 • Správně používají velká písmena, tečky, vykřičníky a otazníky;
 • Umí převyprávět (ústně a písemně) přečtený text;
 • Jsou obeznámeni s nejvýznamnějšími díly ruské literatury s ohledem na svůj věk.

Náklady - 1500CZK

3 Základy pravopisu a interpunkce cena 1500CZK Měsíc

Na druhé úrovni čtení a psaní se učí děti, které dobře čtou a píší. Další krok - aby psaní stalo správnější a přirozenější.
Na hodinách čtení se do popředí dostává ne technika, ale schopnost vnímat a analyzovat přečtený text, seznámení s důležitými literárními díly.
Velká pozornost se věnuje porozumění a analýze krátkých děl, přitom se knihy volí s ohledem na zájmy moderních dětí.

Před zahájením kurzu:
 • Umí číst a chápat texty podle jejich věku;
 • Píší dohramady;
 • Znají základní pravidla pravopisu a interpunkce.
Výsledek:
 • Kromě programu předchozí úrovně používají pravidla:
 • psaní neověřitelných samohlásek;
 • dvojité souhlásky;
 • rozdělovacího Ь;
 • párových souhlásek;
 • ne se slovesy;
 • složitější interpunkční znaménka;
 • Umí číst, převyprávět a analyzovat složitější texty.

Náklady - 1500CZK

4 Logopedická skupina cena 1200CZK Měsíc

Pro děti 4-6 let, které rostou v multilingválním prostředí. Pro děti, které pospíchají nebo jsou naopak trochu pozadu, co se týče mluvení. Pro děti, které nejasně vyslovují některé hlásky (r, l, š). Pro děti, které nejistě ovládají propiskou či tužkou, a proto nemají rády kreslení.

Před zahájením kurzu:
 • Co budeme dělat v průběhu hodin? Artikulační rozcvička - připravujeme náš jazýček k obtížným hláskám. Dechové cvičení - rozvíjíme náš řečový výdech. Prstová gymnastika - rozvíjíme jemnou motoriku.
 • A rytmické básně zlepšují rytmiku řeči dítěte. Posloucháme a vymýšlíme příběhy - formujeme dobré vnímání prostoru a času u dítěte.
Výsledek:
 • Co se dá očekávat v průběhu kurzu a ke konci? Zlepšení řečového dechu, vyrovnání tempa řeči, zlepšení tonu mluvního aparátu, rozšíření slovní zásoby.

Náklady - 1200CZK

5 Aktivní ruština cena 1500CZK Měsíc

Kurz je vhodný pro děti, u kterých není ruština jedním mateřským jazykem. V případě, že Vaše dítě používá doma nejen ruštinu, ale zároveň i češtinu, angličtinu, francouzštinu nebo další jazyky, a chtěli byste, aby ruština přestala být pasivní, ale aktivním jazykem, tento kurz je pro Vás a Vaše dítě! Bilingvální děti často spojují jazyk nejen s člověkem, ale i s místem.

Před zahájením kurzu:
 • Mluví rusky a rozumí ruštině.
 • Nejistě ovládají propiskou či tužkou.
 • Jsou nějaké odklonění od norem řeči.
 • Dělají potíže obtížné hlásky.
Výsledek:
 • Děti lépe mluví rusky a rozumí ruštině - naučí se vyslovovat obtížné hlásky ruského jazyka.
 • Zvyknou si správně a jistě používat tužku.
 • Rozšíří svou slovní zásobu.

Náklady - 1500CZK

Při nákupu 2 předplatného s jednou rodinou - 5% sleva

Při placení celého termínu - 10% sleva

Chcete hodnotit úroveň výcviku?

Proveďte malý test a my vám pomůžeme vybrat ten nejvhodnější.
úroveň vzdělání pro vaše dítě

Užitečné informace

Domácí úkoly

Перейти

Program výuky

Jdi na