Творчество

1 Seznámení s písmeny cena 1500CZK Měsíc

To je vzrušující seznámení s ruskou abecedou, a také čtením a psaním v ruštině. Na této úrovni naším hlavním úkolem je naučit se děti učit, zamilovat se do čtení a psaní ve svém rodném jazyce. Veškerý materiál se vyučuje výhradně formou hry, prostřednictvím barevných obrázků a zajímavých úkolů předložených známými ruskými učiteli s přihlédnutím k psychologickým zvláštnostem dětí předškolního a mladšího školního věku.

Před zahájením kurzu:
 • Mluví rusky
Výsledek:
 • Znají tištěné písmena a pravidla jejich čtení;
 • Čtou slabiky, slova a jednoduché věty;
 • Píší slova hůlkovým písmem;
 • Píší diktáty sestavené z jednoduchých vět;
 • Opisují slova a věty z příkladu.

Náklady - 1500CZK

2 Aktivní čtení / psaní dohromady cena 1500CZK Měsíc

Pokud dětí mají základní dovednosti v oblasti psaní a čtení, oni jsou připraveny začít psát "jako dospělé", dohromady a dodržuje základní pravidla pravopisu a interpunkce, a také číst a chápat o něco složitější texty.

Před zahájením kurzu:
 • Čtou jednoduché věty;
 • Píší jednoduché slova a věty v hůlkovým písmem.
Výsledek:
 • Píší dohromady;
 • Správně používají pro změkčení souhlásky samohlásky a Ь;
 • Umí správně psát ověřitelné samohlásky;
 • Znají pravidla psaní жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, чт;
 • Správně používají velká písmena, tečky, vykřičníky a otazníky;
 • Umí převyprávět (ústně a písemně) přečtený text;
 • Jsou obeznámeni s nejvýznamnějšími díly ruské literatury s ohledem na svůj věk.

Náklady - 1500CZK

3 Základy pravopisu a interpunkce cena 1500CZK Měsíc

Na druhé úrovni čtení a psaní se učí děti, které dobře čtou a píší. Další krok - aby psaní stalo správnější a přirozenější.
Na hodinách čtení se do popředí dostává ne technika, ale schopnost vnímat a analyzovat přečtený text, seznámení s důležitými literárními díly.
Velká pozornost se věnuje porozumění a analýze krátkých děl, přitom se knihy volí s ohledem na zájmy moderních dětí.

Před zahájením kurzu:
 • Umí číst a chápat texty podle jejich věku;
 • Píší dohramady;
 • Znají základní pravidla pravopisu a interpunkce.
Výsledek:
 • Kromě programu předchozí úrovně používají pravidla:
 • psaní neověřitelných samohlásek;
 • dvojité souhlásky;
 • rozdělovacího Ь;
 • párových souhlásek;
 • ne se slovesy;
 • složitější interpunkční znaménka;
 • Umí číst, převyprávět a analyzovat složitější texty.

Náklady - 1500CZK

4 КАЛЛИГРАФИЯ cena 1400CZK Měsíc

КАЛЛИГРАФИЯ – начало письма. Казалось бы, умение писать в современном мире отходит на второй план, и вроде бы важнее уметь печатать на клавиатуре. Но ведь недаром все лучшие современные школы возвращают каллиграфию в основную программу обучения. Элитное искусство письма – это не только красивый почерк, но и развитие мозга ребёнка.

Náklady - 1400CZK