text

Angličtina
IVY Kids English

O programu

V IVY Kids pracují jen učitelé, kteří jsou rodilými mluvčími, a to je pro to, aby Vaše děti mluvili přirozeně a bez takových chyb, které často dělají slovansky mluvící. Máme kvalifikované učitele angličtiny, ale zároveň i studenty z USA a Velké Británie. Učitel je vybírán podle požadavek a potřeb žáků a výběr je projednáván s rodiči a žáky. Učební materiály, které používáme,jsou původem z anglicky mluvících zemí, a jsou určeny pro výuku dětí v daných zemí. Nejsou tedy překladem, protože jen autentické knihy plně odrážejí jazyk a kulturu těchto zemí.

1 Angličtina pro předškoláky cena 3000CZK Měsíc

Angličtina pro předškoláky je určena pro děti ve věku 3-6 let, a z tohoto důvodu každá hodina je těsně spojena s hrami a kreativitou, písněmi a pohybem. Děti bez předchozí zkušenosti s angličtinou za pár měsíců začnou rozumět jednoduchým pokynům jednoduchých vět, otázek a dokážou odpovědět na ně. Na konci prvního roku studia dětí hovoří frázemi a větami podle probraných témat.

Před zahájením kurzu:
Výsledek:

Náklady - 3000CZK

2 Konverzace + čtení / psaní pro žáky cena 3000CZK Měsíc

Konverzace + čtení / psaní pro žáky: pokud vaše dítě chodí do české nebo ruské školy a slyší angličtinu pouze na hodině cizích jazyků, tento kurz je pro něj. Naši učitelé mu pomohou začít mluvit, a také naučí číst a psát, aniž by si museli zapamatovat každé cizí slovo, jako většina cizinců, protože používáme taktiku anglických škol. Na této úrovni běží všechny základní dovednosti (mluvení, porozumění, čtení a psaní) paralelně a vzájemně se podporují.

Před zahájením kurzu:
Výsledek:

Náklady - 3000CZK

3 Čtení a psaní pro studenty mezinárodních škol a školek cena 3000CZK Měsíc

Studenti mezinárodních škol se často stěhují se svými rodiči, takže v jejich znalostech jsou mezery, které jim pomáháme doplnit. Pokud vaše dítě chodilo do anglické školy od třetí třídy a již mluví dobře, i přesto bude mít často problémy se psaním slovních skupin, které probírají první a druhou třídou. Tyto problémy mu brání v pochopení složitějšího materiálu a potíže rostou jako sněhová koule. Pokud si škola stále stěžuje, že vaše dítě program neužívá, přestože jeho další hodiny angličtiny již skončily, přiveďte ho k nám, doplníme mezery.

Před zahájením kurzu:
Výsledek:

Náklady - 3000CZK

Užitečné informace